Absolicon T160 har som världens enda solföljande koncentrerande solfångare fått SOLAR KEYMARK

Tyska certifieringsorganet DIN CERTCO har beviljat Absolicons solfångare T160 det enda utgivna kvalitetsmärket SOLAR KEYMARK för en solföljande koncentrerande solfångare.

Eftersom många marknader har statliga subventioner för solvärme ställs också höga kvalitetskrav på de solfångare som skall omfattas av stöden. Solvärmebranschen i Europa har därför skapat ett kvalitetscertifikat baserat på standarden ISO 9806.

Absolicons solfångare genomgick de första proven för att klara testerna på schweiziska SPF redan under 2017 och arbetet avslutades med en fabriksinspektion av Absolicons produktionslina i Härnösand i början av 2019. Testrapporten från SPF har sedan godkänts av tyska DIN CERTCO som utfärdat certifikatet.

Proven omfattar beskjutning med hagelkulor, överspolning med kallt vatten på en het solfångare, tryckprov och ett lastprov där solfångarens glas först trycks ned med över ett halvt tons tryck och sedan dras upp med samma kraft. Testningen syftar till att visa att solfångaren kommer att klara alla situationen som kan uppstå sommar som vinter.

-         Nu finns det inget som kan stoppa T160, säger Josefine Nilsson, forskningschef på Absolicon. Vi har gjort världens bästa koncentrerande solfångare, både vad gäller den optiska prestandan och vad gäller hållbarhet för olika klimat.

Certifieringen är en krävande inträdesbarriär för aktörer i solvärmebranschen och en av anledningarna till att det är bättre att köpa en komplett produktionslina av Absolicon jämfört med att utveckla egna koncentrerande solfångare eller försöka kopiera Absolicons koncept.

Kvalitetsstandarden har fått stort genomslag sedan den introducerades 2003. Sammanlagt finns 1500 certifierade plana solfångare och vakuumrör, men Absolicon är idag det enda företag i världen som klarat av att tillverka en koncentrerande, solföljande solfångare som klarar kraven i SOLAR KEYMARK.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2019.

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg samt är den enda solföljande solfångaren i världen med certifieringen SOLAR KEYMARK.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina med kapacitet att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Dokument & länkar