Absolicons solfångare får bruksmodell-skydd i Kina

Report this content

Absolicon har mottagit besked om att uppfinningen ”Holder for securing as fluid tube to a trough-formed solar collector” beviljats bruksmodell-skydd i Kina. Bruksmodellen ingår i en patentfamilj där motsvarande internationella patentansökan sedan tidigare resulterat i en positiv bedömning av PCT-myndigheten (Patent Cooperation Treaty). 

Det beviljade bruksmodell-skyddet (”Certificate of Patent for Utility Model”)  beskriver hur man kan öka värmeutbytet i Absolicons koncentrerande solfångare. Lösningen innehåller en anpassad hållare för receiverröret som ökar den exponerade ytan. Receiverhållaren är designad för solfångaren T160 men kommer att fungera även i kommande modeller.

 - Denna uppfinning kommer att höja verkningsgraden i våra solfångare och vi är därför glada att den nu skyddas även på den kinesiska marknaden, säger Patrik Blidefalk, patentingenjör och IPR Manager på Absolicon.  

Absolicon har nu sammanlagt tio beviljade eller ansökta patentfamiljer på solfångartekniken.
I fem patentfamiljer finns ett eller flera patent redan beviljade i Sverige eller utomlands. De beviljade patenten gäller produktionslinan, utformningen av solfångaren samt generering av el och värme samtidigt från ett mottagarrör. Fem patentfamiljer handläggs fortfarande.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/ 

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare. Nyligen har Greenline Africa skrivit ramavtal för en produktionslina för Sydafrika. Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar