Bokslutskommuniké 2018

Report this content

Försäljningsarbetet av produktionslinor fortsätter. Parallellt har Absolicon har under kvartalet förvärvat 50% i Solar++ och därefter sålt en indunstare som har stor marknadspotential, Industrial Solar har delats ut till Absolicons aktieägare och vi har fått 5 miljoner för pilotinstallationer i Kenya.

 De senaste oroande nyheterna om klimatet med hoten mot korallrev och insekter sätter fokus på hur viktigt det är att världens städer och industrier snabbt ställer om till solenergi.De multinationella företagen med IKEA och H&M i spetsen har förstått att industriproduktionen kommer att fyrdubblas till år 2050 samtidigt som nettoutsläppen av koldioxid måste minska till noll.

Under kvartalet har vi arbetat systematiskt med försäljningsarbete, men har parallellt fått våra pilotanläggningar i Kenya finansierade med 5 MSEK av NCF, förvärvat Solar++ som sedan direkt tagit en order på en indunstare om 4,5 MSEK, delat ut Industrial Solar till Absolicons aktieägare samt fått den levererade produktionslinan i Sichuan godkänd av kunden. Två projekt relaterade till Absolicon har fått ny forskningsfinansiering.

Nyckeltal fjärde kvartalet 2018-10-01 - 2018-12-31

Nettoomsättningen uppgick till: 1 811 (777) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 5 428 (-3 693) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: -3,10 (-3,01) SEK

Helåret 2018-01-01 - 2018-12-31

Nettoomsättningen uppgick till: 26 599 (2 110) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 5 650 (-10 005) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: -3,09 (-10,58) SEK

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar