• news.cision.com/
  • Absolicon/
  • Bryggerikoncernen AB InBev väljer Absolicons teknik för att minska energikostnader och koldioxidutsläpp

Bryggerikoncernen AB InBev väljer Absolicons teknik för att minska energikostnader och koldioxidutsläpp

Report this content

Världens största bryggerikoncern, AB InBev, ska tillsammans med Greenline Africa och Absolicon bygga en solvärmeanläggning i södra Afrika. Det långsiktiga målet är att dramatiskt minska koncernens koldioxidutsläpp.

Beskedet att Absolicon solfångare T160 har valts ut kom efter att Greenline Africa i konkurrens med 1000 andra företag bjudits in att presentera Absolicons teknik för AB InBevs högsta ledning i New York. Bryggerikoncernen har ca 175 000 anställda och över 200 bryggerier i 50 olika länder.

Absolicons teknik ingår nu i AB InBevs initiativ 100+ Accelerator där minskade koldioxidutsläpp är ett av sex utpekade fokusområden. Av över tusen ansökningar valdes Greenline tillsammans med Absolicon ut som ett av sjutton företag till konferensen i New York. På plats där träffade deltagarna AB InBevs högsta ledning för att diskutera samarbete och förhandla om finansiering av projekt. Varje företag som kvalificerade sig fick löfte om $100 000 (ca 1 MSEK).

Den mindre solfångarinstallationen som nu AB InBev skall installera kommer att förse Maputo Brewery i Mozambique med värme för flaskrengörning och minska företagets värmerelaterade utsläpp av koldioxid. Solvärmesystemet skall installeras sommaren 2020.
Efter utvärdering av det mindre solfångarfältet vid fabriken är nästa steg ett solvärmesystem om drygt 20 000 kvm med kapacitet att spara 6 000 ton CO2 per år.

I juni 2019 tecknade Absolicon ett ramavtal med Greenline Africa om förvärv av en produktionslina som tillverkar Absolicons koncentrerande solfångare T160 för solfångarfält på plats i regionen. Överenskommelsen med InBev är ett resultat av en av de processer som Greenline drivit för att uppfylla de steg som beskrivs i ramavtalet med Absolicon.
 

Med detta besked som underlag kan Absolicon precisera tidsplanen för produktionslinan i Sydafrika. Eftersom AB InBev inväntar utvärdering efter 6 månaders drift av det lilla solfångarfältet kommer produktionslinan vara i drift i Sydafrika under 2021 vilket är något senare än tidigare kommunicerats.

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2020.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/ 

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare. Tre ramavtal har tecknats för leverans av produktionslina till Sydafrika, Kenya respektive Cypern. Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar