Delårsrapport andra kvartalet 2018

Vi har lyckats! Under våren har vi arbetat med stort självförtroende. Produktionslinan är på plats i Kina och inom några veckor har vi en likadan produktionslina uppställd i Härnösand. Vår solfångare T160 har världens högsta optiska verkningsgrad, 76,6%, och vi får varje vecka nya intressanta kontakter runt om i världen.

Vi har gjort en fantastisk installation på Colgate-Palmolive i Aten där vi tillsammans med Saravanos Solar++ dramatiskt kommer att minska deras koldioxidutsläpp. Vi har även installerat i Graz och Baotou. De mål som vi satte upp när Absolicon startade har vi uppfyllt och det känns bra att kunna visa våra aktieägare resultaten.

Omsättningen första halvåret 22,8 miljoner är i huvudsak resultat av försäljningen till Kina. Det goda utfallet för 2018 är dock delvis effekt av att vi vid årsskiftet bytte redovisnings­princip.

Det nya verksamhetsområdet ”Material och komponenter” har fått en flygande start. Emissionen för att finansiera vår nya satsning att bli leverantör av material och komponenter tecknades till 312% och vi har under Q2 beviljats ytterligare två projekt med forskningsmedel om sammanlagt ca 4 MSEK vilket gör Absolicon till Sveriges starkaste aktör inom solvärmeforskning.

Nu sätter vi nya mål. Hösten 2018 är försäljning i fokus. Absolicon går från att vara ett forskande och utvecklande företag till att bli en säljande organisation och alla medarbetare får olika funktioner i det arbetet.

Försäljningsarbetet fokuserar på Indien och Kenya, men det finns flera andra länder med intressanta processer. Vi kommer snart att lansera nya webb-verktyg för enklare beräkning av hur stora solfångarfält som behövs för olika industrier.

Vi arbetar också med förvärv för att stärka vår försäljningskapacitet.

Nyckeltal Q2 2018:

Andra kvartalet 2018-04-01 - 2018-06-30

Nettoomsättningen ökade till: 6 542 (365) KSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 2 050 (-2 552) KSEK

Resultatet per aktie uppgick till: -1,48 (-2,17) SEK


Första halvåret 2018-01-01 - 2018-06-30

Nettoomsättningen ökade till: 22 853 (838) KSEK

Rörelseresultatet (EBIT) ökade till: 2 497 (-4 585) KSEK

Resultatet per aktie ökade till: 2,71 (-3,88) SEK


Kommentar till ekonomiska rapporteringen

Den ekonomiska utvecklingen följer plan. Absolicon är ett utvecklingsbolag där det negativa resultatet återspeglar att bolaget arbetat med affärs- och produktutveckling, långsiktiga satsningar som endast till en mindre del har aktiverats.

Legotillverkningen på uppdrag följer plan och inbringar tillsammans med uppdrag och statliga investeringsstöd intäkter vilket ger bolaget viss uthållighet, men utvecklingsverksamheten finansieras i huvudsak med ägarkapital.

Bolaget har sen den 1 januari 2018 bytt redovisningsmetod till successiv vinstavräkning vilket innebär att pågående arbeten till fastpris vinstavräknas till den grad de är utförda.

Färdigställandegraden per 2018-06-30 är beräknad till 85% för produktionslinan i Sichuan och 84% för installationen på Colgate-Palmolive i Aten. De två bankgarantierna om sammanlagt 6,4 miljoner kinesiska RMB, tidigare utställda till Heli New Energi, har nu återlämnats till Absolicon. 1 RMB är värd ca 1.30 SEK.

Sammanlagt har Heli per 2018-06-30 erlagt 17,5 miljoner kinesiska RMB i betalning.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg samt är den enda solföljande solfångaren i världen med certifieringen SOLAR KEYMARK.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina med kapacitet att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.