Delårsrapport andra kvartalet 2021

Report this content

Absolicon genomförde under andra kvartalet en företrädesemisson om 50 miljoner kronor som tecknades till 244%. Under Q2 meddelades även att ABB tillsammans med Absolicon avser samarbeta kring utveckling och försäljning av Absolicons robotiserade produktionslina.

Absolicon valde i maj att genomföra en företrädesemission efter att de mottagit en stor efterfrågan på solvärme. 10 av världens 20 största livsmedelskoncerner är i diskussioner med Absolicon om industriell solvärme. Första kvartalet 2021 skickade Absolicon 34 projektförslag. Absolicons styrelse valde därför att genomföra en företrädesemission om ca 50 MSEK för att möta den stora efterfrågan som 2020 års marknadssatsning skapat, förverkliga fler kundprojekt och höja projekttakten.

Andra kvartalet innebar även starten för bolagets samarbete med ABB kring utveckling, marknadsföring och försäljning av Absolicons robotiserade produktionslinor. Samarbetet med ABB som har personal i hundra länder har potential att snabba upp den globala utrullningen av Absolicons teknik.

Under kvartalet presenterades Absolicons senaste solfångare, T200 som kan generera värme och ånga upp till 200 grader Celsius. De första enheterna är i Schweiz på testning och flera tillämpningar planeras därefter, i ett första skede för avsaltning av vatten.

Under kvartalet har bolaget vuxit kraftigt och rekryterat flera nya medarbetare samt startat ett ingenjörskontor i grannstaden Sundsvall för att minska onödig pendling.

Nyckeltal

Andra kvartalet 2021-04-01 - 2021-06-30

Nettoomsättningen uppgick till: 114 (332) KSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 8 193 (-8 910) KSEK

Resultatet per aktie uppgick till: -4,04 (-4,41) SEK

Första halvåret 2021-01-01 - 2021-06-30

Nettoomsättningen uppgick till: 437 (481) KSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -17 103 (-12 427) KSEK

Resultatet per aktie uppgick till: -8,48 (-6,22) SEK

Definitioner:

Resultat per aktie: Periodens resultat före skatt dividerat med 1 998 650 (1 998 650) utestående aktier.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare.Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera