Delårsrapport tredje kvartalet 2018 - Absolicon skalar upp och öppnar nya marknader

Report this content

Med ramavtalet tecknat med  Greenline Africa om förvärv av en robotiserad produktionslina i Sydafrika är strategin för att sälja produktionslinor bekräftad. Nu skalar vi upp från 5 000 intressanta personer och 20 samarbeten till att under 2020 kontakta 50 000 personer och räknar med att starta 100 nya samarbeten.

I juni tecknade Greenline Africa ramavtalet med Absolicon om förvärv av en robotiserad produktionslina för solfångaren T160 för installation i Sydafrika. Avtalet är ett bevis för att vår strategi för att sälja produktionslinor fungerar och nu kan skalas upp.

Vår nya säljorganisation består nu av fem personer och fyra konsulter som understödjs av teknikavdelning, leveransavdelning och ekonomiavdelning.

Hittills i år har vi kontaktat 5 000 intressanta personer vilket resulterat i 20 samarbeten och ett ramavtal. Nu höjer vi tempot och öppnar nya marknader. Under 2020 kommer vi kontakta 50 000 personer och räknar med att arbeta parallellt med 100 nya samarbeten.

För första gången har vi de resurser som krävs för att marknadsföra våra solfångare och sälja våra produktionslinor.

Även om vi inte arbetar med transporter, så är det belysande att när Greta Thunberg skall till klimatmöte i New York så är det enda fossilfria färdmedlet som står till buds två veckor i segelbåt över Atlanten, där de sanitära installationerna inskränker sig till en blå hink.

Oavsett hur klimatvänligt Greta vill leva så går det inte i praktiken i ett samhälle helt byggt på fossila bränslen. Nu måste alla branscher ställa om. Flygplanstillverkare och resebolag måste se till att det går att flyga utan koldioxidutsläpp.

Vårt uppdrag på Absolicon är att se till att produktionen av konsumentvaror kan ställa om. Det skall gå att dricka läsk, ha på sig ett par jeans, ta medicin och äta pasta utan fara för klimatet – med solvärme som driver processerna.

På 30 år kommer världen gå från 1 miljard medelklasskonsumenter till 4 miljarder medelklass­konsumenter – samtidigt skall all konsumtion ställas om till totalt noll i koldioxidutsläpp och industrierna drivas med förnyelsebar energi.

Det är en stor utmaning för världens industrier att sluta elda olja, gas och kol, men inte omöjlig. Det är lönsamt att ställa om till solenergi och vi på Absolicon vet hur.

Tillsammans med våra drygt 3000 aktieägare har vi en spännande resa framför oss!

Nyckeltal Q2 2019

Andra kvartalet 2019-04-01 - 2019-06-30

Nettoomsättningen uppgick till: 481 (6 542) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 3 388 (-2 050) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: -2,43 (-1,48) SEK

Första halvåret 2019-01-01 - 2019-06-30

Nettoomsättningen uppgick till: 1 088 (22 853) KSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 8 198 (2 498) KSEK
Resultatet per aktie uppgick till: - 5,88 (2,71) SEK

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/ 

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare. Nyligen har Greenline Africa skrivit ramavtal för en produktionslina för Sydafrika. Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Dokument & länkar