Energiminister Anders Ygeman tar virtuellt första spadtag för 3000 m2 solvärmepark

Report this content

Absolicon bygger Europas största solvärmepark med koncentrerande solfångare. Spadtaget tas av Energiminister Anders Ygeman och Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén via länk tillsammans med Kommunstyrelsens ordförande i Härnösand Andreas Sjölander och Joakim Byström, vd Absolicon.

Högslätten Solar Thermal Park blir den största inom svensk solvärme på över 20 år och uppförs med modern koncentrerande solvärmeteknik som tillåter högre systemtemperaturer och verkningsgrader för fjärrvärme.

Mitt på dagen en vanlig sommardag kommer solfångarna i Härnösand att svara för en fjärdedel av värmebehovet i Härnösands fjärrvärmenät. Utöver fjärrvärmeproduktionen kommer fältet att fungera som demonstrationsanläggning för industriell solvärme. Projektet finansieras till hälften av Energimyndigheten.

Projektet genomförs i två faser och detta spadtag inleder den första fasen som ska bygga ca 1000 m2 solfångare samt en teknikbyggnad som ska stå färdigt i mars 2021.

Media är varmt välkomna att delta vid det första spadtaget!

Tid: 28 oktober kl. 14-15
Plats: Skyttevägen, Högslättens friluftsområde mellan fotbollsplanen och skjutbanan, i Härnösand.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-55 70 00

Pressbilder: https://www.absolicon.com/sv/press-nyheter/pressmaterial/

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar: