• news.cision.com/
  • Absolicon/
  • Energimyndigheten ger 2,8 MSEK till säsongslager som kan lagra energi från sommar till vinter

Energimyndigheten ger 2,8 MSEK till säsongslager som kan lagra energi från sommar till vinter

Report this content

Energimyndigheten har beviljat 2,8 MSEK till ett projekt med Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad och Absolicon för analys av hur säsongslager som kan lagra energi i fjärrvärmenät från sommar till vinter kan byggas i Sverige.

I rapporten ”Solvärme i Sverige” överraskade Energimyndigheten nyligen genom att visa att det i Sverige är lönsamt att ersätta hälften av eldandet av flis och pellets med solvärme och säsongslager vid gynnsamma förhållanden. Det innebär att 11 TWh eller 10 miljoner kubikmeter skogsbränslen inte behöver eldas upp för att ge värme i svenska bostäder, utan värmen kan i stället i huvudsak komma från solen och spillvärme.

Nu har Energimyndigheten beviljat 2,8 miljoner kronor till ett projekt där Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad och Absolicon Solar Collector AB i Härnösand skall visa hur man i svenska fjärrvärmenät kan bygga energilager som kan lagra värme från sommar till vinter.

- Detta är första steget till en storskalig utrullning av solvärme i de svenska fjärrvärmenäten, och det är roligt att det kommer till stånd så snabbt efter Energimyndighetens visat på solvärmens stora potential i Sverige, säger Joakim Byström, vd på Absolicon.

Syftet med projektet är att visa hur solvärme och lagring av värme i groplager av samma typ som byggts i Danmark kan förändra energiförsörjningen i svenska fjärrvärmenät, från att elda biobränslen till att använda solvärme och restvärde.

De groplager som byggs i Danmark har lyckats nå en kostnad under 5 kr per kWh för värmelagring. Det kan jämföras med batterier för att lagra el som kostar 2000 kr/kWh lagrad energi.

Om projektet kan verifiera Energimyndighetens uppgift att det är lönsamt att låta groplager i kombination med solvärme och effektivisering ersätta 11 TWh biobränsle står branschen inför en revolutionerande förändring. För att snabbt få reda på detta kommer projektet utvärdera kostnadseffektiviteten för solvärme och groplager genom fallstudier för tre fjärrvärmenät, och sedan dra generella slutsatser för hela Sverige.

Projektet ska också resultera i en lista av vilka av de fjärrvärmenät i Sverige där de geologiska förutsättningar för stora groplager är lämpliga samt hur mycket solfångare av olika typer som behövs.

Projektets långsiktiga mål är att introducera storskalig värmelagring i svenska fjärrvärmenät och att öka kunskapen kring hur storskalig solvärmeteknik tillsammans med termiska säsongslager kan bidra till minskad beroende av eldandet av bränslen.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar: