Energimyndigheten stödjer Absolicons arbete med inmatningscentraler för fjärrvärme

I samarbete med Gunnar Lennermo på Energianalys och flera energibolag startar Absolicon ett projekt för att utveckla flexiblare lösningar för inmatning av värme i fjärrvärmenäten. Energimyndigheten stödjer arbetet med 266 000 kr.

Energimyndigheten har beviljat ett stöd om 266 000 kronor som en del i ett samarbete mellan Absolicon, Energianalys AB och energibolagen Skara Energi, Norrenergi och Mälarenergi för att standardisera och designa en flexiblare inmatningscentral som kan användas för t.ex. solvärme eller spillvärme från industrier.

Fjärrvärmenäten i Europa drivs som regel med kol och gas, men nu sker en stor omställning till förnyelsebar energi. På konferensen ”Solar District Heating” i Graz, Österrike, träffades i nyligen 350 forskare och fjärrvärmeoperatörer för att diskutera framtidens fjärrvärme.

En utmaning är att bygga standardiserade och flexibla inmatningscentraler som utgör kopplingen mellan lokala värmekällor, byggnaden och fjärrvärmenätet.

-          Det är dags att börja bygga fjärde generationens fjärrvärme med lägre temperaturer, många värmeleverantörer och storskaliga värmelager, där värme kan lagras från sommar till vinter, säger Olle Olsson, ansvarig för forskning och utveckling på Absolicon.

Absolicon levererade under 2017 en inmatningscentral som kopplar solfångare från företaget Savosolar till fjärrvärme på en installation i Ystad och bygger nu flera centraler för pilotinstallationer med Absolicons solfångare T160.

-          Även om projektet än så länge är litet är det värdefullt att Energimyndigheten följer utvecklingen och stödjer experimentell utveckling av nya lösningar för fjärrvärme, förklarar Joakim Byström, Absolicons vd.

Absolicons solfångare T160 är konstruerad för att leverera värme till fjärrvärmenät och industrier och har världens högsta uppmätta optiska verkningsgrad för små paraboliska tråg.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 070-2976130

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar