Eurostars ger Absolicons ansökan uppfyllt kriterier

Absolicon deltar i ett konsortium SolarSimple med ett projekt om sammanlagt 2,8 miljoner euro (drygt 29 miljoner) med 48% stödnivå vilket har passerat tröskelvärdet för att kunna beviljas medel.

Absolicon deltar i ett konsortium ”SolarSimple” som ansökt till EU-programmet Eurostar med ett projekt som sammanlagt skall omsätta 2,8 miljoner euro (varav 915 000 euro är Absolicons andel) där ungefär halva beloppet finansieras av stöd (d.v.s. ca 450 000 euro eller ca 4,5 MSEK finansieras av Absolicon). Eurekasekretariatet som handlägger ansökan har nu meddelat att vår ansökan av utvärderarna erhållit tillräckligt med bedömningspoäng för passera den gräns som krävs för att projektet skall kunna beviljas. Projektet avser pilotanläggningar för solvärme inom industrier.

Ansökan går nu vidare till nationella myndigheter i respektive land för möjlig finansiering och för att genomgå etisk granskning. Resultatet kommer att bli klart inom fem veckor.

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2019.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan har Absolicon även byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare. Varje produktionslinan har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg samt är den enda solföljande solfångaren i världen med certifieringen SOLAR KEYMARK.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina med kapacitet att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar