Försäljningsarbetet inriktas mot utvalda marknader

Absolicons marknadsföring till aktörer runtom i världen tar fart.

Varje vecka tecknar vi nya överenskommelser om samarbete med aktörer över hela världen. Produktionslinorna i Kina och Sverige är klara och intresset är stort.

Vi har identifierat ett antal sektorer och länder där vi arbetar både själva och med externa konsulter för att hitta rätt partners. Anslaget är att världens industriproduktion skall fyrdubblas till år 2050 samtidigt som koldioxidutsläppen måste bli noll.

  • Kina: Energibolag, solvärmeföretag
  •  Spanien: Fjärrvärme, livsmedelsindustri, fordonsindustri, läkemedel
  •  Marocko: Fordon, textil, livsmedelsindustri
  •   Mexiko: Livsmedelsindustri, fordon, textil, kemikalier
  •  Chile: Gruvdrift, textil, bilindustrin, kemikalier
  •  Sydafrika: Stålindustrin, livsmedelsindustri, gruvdrift
  •  Australien: Gruvdrift, mejeri, livsmedelsindustri

Vi kommer under 2019 successivt smalna av arbetet ytterligare och fokusera hårdare på nischer.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg samt är den enda solföljande solfångaren i världen med certifieringen SOLAR KEYMARK.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina med kapacitet att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar