Framläggande av årsredovisning 2018

Report this content

Framlägges årsredovisningen 2018 inför bolagsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ) som hålls onsdag 8 maj 2019 klockan 19:00 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand.

Perioden 2018-01-01 - 2018-12-31

Nettoomsättningen uppgick till: 26 599 (2 110) KSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 5 650 (-10 005) KSEK

Resultatet per aktie uppgick till: -3,09 (-10,58) SEK

Originalet till årsredovisningen förvaras på kontoret och kan distribueras efter förfrågan.

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2019.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Dokument & länkar