• news.cision.com/
  • Absolicon/
  • Gemensam utveckling av affärsmöjligheter och leveransmodeller med Uniper för att undersöka potentiellt partnerskap

Gemensam utveckling av affärsmöjligheter och leveransmodeller med Uniper för att undersöka potentiellt partnerskap

Report this content

Absolicon och Uniper undersöker ett potentiellt partnerskap

Absolicon och Uniper undersöker ett potentiellt partnerskap i samband med leverans av solfångare baserade på tekniken med paraboliska tråg. Absolicon skulle i detta partnerskap samarbeta med Uniper för att utveckla lösningar för förnybar energi för industrikunder baserade på solteknologi.

Uniper är en av Europas största energiproducenter och Absolicon ett av de ledande företagen inom solvärmeteknik.

Inledande samarbete kommer att innebära gemensam utveckling av affärsmöjligheter och innovativa leveransmodeller. Andra halvåret 2019 kommer beslut att fattas om partnerskapet skall formaliseras eller inte.

(svensk översättning)

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan har Absolicon även byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och egen tillverkning av solfångare. Varje produktionslinan har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media