Greenline Africa tecknar ramavtal om förvärv av produktionslina i Sydafrika

Report this content

Greenline Africa har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Sydafrika. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till ca €4 miljoner (ca 40 miljoner kronor) plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter.

Bakgrund

Sydafrika är ett land med hög solinstrålning och höga energipriser. Efter positiva signaler från industrikunder har Greenline Africa tecknat ramavtal med Absolicon Solar Collector AB om förvärv av en produktionslina som tillverkar Absolicons koncentrerande solfångare T160.

Greenline Africa är ett team med hängivna experter inom hållbarhet som arbetat många år med solvärme innan hittade Absolicon. Första kontakt skedde under hösten 2018 och i februari 2019 tecknade parterna först en sekretessöverenskommelse och sedan en överenskommelse om samarbete. De senaste fem månaderna har företaget presenterat Absolicons koncept för ett tjugotal företag i olika branscher och för finansiärer som vill investera i en produktionslina i Sydafrika.

Innehåll i ramavtalet

Ramavtalet beskriver hur förvärvet skall ske och vilka separata avtal som skall upprättas i processen. Intäkterna från försäljningen kan inordnas i tre grupper: förvärv av linan, licensintäkter och intäkter från materialförsäljning. Därutöver kommer försäljning från Solar++ och möjligt delägarskap i produktionslinan.

1. Försäljning av produktionslinan

Produktionslinan är av samma modell som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen med två sexaxliga robotar som har kapacitet att tillverka 50 MW solfångare (100 000 m2) per år. Tillsammans med hårdvaran levererar Absolicon konsultstöd för marknadsarbete och teknisk utbildning. Operatörerna får utbildning i att köra linan medan säljarna och teknikerna får utbildning i att projektera solfångarinstallationer.

Det totala värdet av hårdvara och aktiviteter som omfattas av avtalet uppskattas till ca €4 miljoner (ca 40 miljoner kronor).

2. Licens för att tillverka T160

För rättigheten att tillverka T160 under Absolicons immaterialrättsliga skydd, ta del av framtida produktutveckling och använda Absolicons varumärke utgår månatlig licensavgift om ca 4% på försäljningsvärdet.

Solfångaren T160 är utvecklad för att producera värme och ånga till industrier och fjärrvärmenät. T160 har världens högsta uppmätta optiska verkningsgrad för paraboliska solfångare och är den enda i världen med kvalitetscertifieringen SOLAR KEYMARK.

Absolicon har lämnat in eller fått beviljat elva patentfamiljer där sju patentfamiljer direkt skyddar utformning eller tillverkning av T160. De övriga fyra patentfamiljerna skyddar framtida produkter och simuleringsmetoder.

Produktionslinan i full produktion tillverkar på ett skift 50 MW solfångare (100 000 m2) per år med försäljningsvärde €20–25 miljoner vilket med 4% licensavgift skulle innebära €0,8 miljoner (ca 8 miljoner kronor) per år i licensintäkt. Absolicons uppskattning är dock att det tar flera år innan Greenline Africa utvecklat solvärmemarknaden för industrier i Sydafrika så att de volymerna kan uppnås.

3. Materialförsörjning

Genom avtalet säkerställer Absolicon tillgång på patenterade komponenter och insatsvaror av hög kvalité som delvis tillverkas lokalt i Sydafrika.

Vid full produktion behöver produktionslinan köpa material för €10–15 miljoner (100–150 miljoner) per år där 30% av inköpen kan komma att gå genom Absolicon och 70% från Greenlines egna lokala underleverantörer. Utfallet för Absolicon beror i viss utsträckning på resultatet av Absolicons pågående materialsatsning där förbättrade material utvecklas.

Försäljning av processutrustning från Solar++

Utöver försäljning från Absolicon är det också troligt att Saravanos Solar++ AB, som till 50% ägs av Absolicon, kommer att leverera processutrustning till solvärmeinstallationerna. Solar++ första produkt, en soldriven indunstare är typisk processutrustning som efterfrågas av mejerier och läkemedelsföretag. Solar++ har sålt en första indunstare för €450.000 (ca 5 miljoner kr) till ett grekiskt gruvföretag vilken nu är under tillverkning.

Erbjudande att inträda som delägare i produktionslinan

Kombinerat med försäljningen har Absolicon fått erbjudandet om att inträda som minoritetsägare med ägande i produktionslinan och Absolicon har öppnat för ett kapitaltillskott om upp till €1M. Ett sådant delägarskap av en utländsk teknikleverantör skulle öppna för förmånlig finansiering i Sydafrika.

Ramavtalet beskriver övergripande principer

Ramavtalet är inte bindande, utan föreskriver de övergripande principerna för de separata avtal som skall upprättas. Det uppskattade värdet av försäljningen kan komma att ändras liksom slutgiltig utformning av finansiering, ägarfördelning och produktionslinans produktionskapacitet.

Om Greenline Africa inte uppfyller sina åtaganden i varje steg förlorar de rätten att genomföra förvärvet och har då möjlighet att få tillbaka en del av köpeskillingen, dock aldrig för Absolicons havda kostnader.

Industrisektorer som visat intresse i Sydafrika

Energimarknaden i Sydafrika är i snabb förändring. Stora industrier använder ofta kol eller gas. I flera av de stora multinationella bolagen finns centrala policybeslut att minska koldioxidutsläppen.

Många av de mindre industrierna använder av historiska skäl elektricitet för processvärme. Elpriserna har dock stigit kraftigt de senaste åren och i kombination med återkommande strömavbrott söker de företagen andra lösningar.

Exempel på industrier i olika sektorer som Greenline Africa har kontakt med:

Pharma Q

Inom läkemedelssektorn åtgår stora mängder hygieniskt ren ånga. Pharma Q i Johannesburg är ett läkemedelsbolag som idag använder en panna om 20 MW som eldas med gas. Första steg skulle vara 1-2 MW (2000 m2 - 4000 m2) för att förvärma matarvatten till pannorna.

Coca-Cola Beverages Africa

Dryckesindustrin förbrukar stora energimängder. Coca-Cola Beverages Africa i Pretoria är ett dryckesföretag som vill minska sin förbränning av kol för att minska CO2-utsläppen. Greenline deltar i en upphandling med mål att minska koleldningen med 40% i en fabrik. Sammanlagt har företaget 32 dryckesfabriker i regionen.

Woodlands Dairies

I Sydafrika finns många små och stora mejerier som behöver värme bland annat för att pastörisera mjölken. Woodlands Dairies i Port Elizabeth är ett mejeri med 20 MW värmepanna. Det första steget har varit att erbjuda förvärmning av matarvatten. Två mindre mejerier har fått offerter på solfångare som visat på ca 4-6 års återbetalningstid.

Leveranstid och leveranskapacitet

Nu vidtar mer detaljerat kontraktsskrivande. Betalningen sker stegvis på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinan till Sichuanprovinsen.

De första försäljningarna av pilotinstallationer av T160 i Sydafrika förväntas under andra halvåret 2019. Solfångare för dessa installationer levereras från Sverige. Inspektion av den färdiga linan i Sverige innan den skickas till Sydafrika beräknas ske under första halvåret 2020. Produktionslinan beräknas vara i drift i Sydafrika under andra halvåret 2020.

Leveransen av produktionslinan till Sydafrika ryms inom befintlig organisation. Däremot behöver vi förstärka organisationen för att kunna leverera flera produktionslinor parallellt till andra intressenter.

Absolicons pågående företrädesemission

Det senaste halvåret har Absolicons begränsat utåtriktade marknadsföring för att hinna ta hand om pågående förhandlingar. För att öppna nya marknader genomför Absolicon under perioden 14 juni 2019 – 6 juli 2019 en företrädesemission om 9,2 MSEK. Företrädes­emissionen är till 100% garanterad av bolag tillhörande huvudägarna Joakim Byström och Per-Ola Nordlander.

Ramavtalet med Greenline Africa förändrar inte behovet av marknadssatsningen. Positiv likvidpåverkan från ramavtalet kommer under 2019 att vara begränsat medan marknads­satsningens investeringar är planerade att ske omgående.

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2019.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare. Varje produktionslinan har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar