Institut väljer solvärme från Absolicon i upphandling på Kanarieöarna

Report this content

Absolicons solvärmeteknik har valts ut i en offentlig upphandling av innovativa lösningar för industrin på Kanarieöarna. Absolicon ska leverera 88 m2 solfångare till ett värde av 1,2 MSEK, som installeras vid tekniska institutet ITC på Gran Canaria.

Absolicons teknik har valts ut i en offentlig upphandling för innovativ teknik för industrin. Kanarieöarnas tekniska institut ITC har i en offentlig upphandling sökt banbrytande och hållbar teknik för industrin i syfte att stärka ögruppens oberoende samt att minska klimatpåverkan till följd av användningen av fossila bränslen. Detta är ett av målen för det europeiska projektet ACLIEMAC https://www.acliemac.com/es/ som koordineras av ITC. Absolicons solvärmeanläggning kommer fungera som referens för industrier på Kanarieöarna med avsikt att introducera solvärme i sina processer.

Installationen på Kanarieöarna innefattar ett 88 m2 solvärmefält med solfångaren Absolicon T160 som placeras vid ITCs anläggning i Pozo Izquierdo på Gran Canaria samt en solcentral som ska producera 4 bar ånga. Absolicon levererar solfångare och solcentral till ett värde av 1 230 000 SEK. Installationen påbörjas under 2022.

Bakgrund till upphandlingen är en rapport framtagen av bland andra ITC inom ramen för det europeiska projektet ENERMAC https://www.proyectoenermac.com/es/. I rapporten analyseras den slutliga energiförbrukningen för industrisektorerna på Kanarieöarna och Kap Verde per temperaturområde samt potentialen för solvärmeanläggningar för industriella processer.

I rapporten slår man fast en stor potential för integrering av solvärme i syfte att minska förbrukningen av konventionella fossila bränslen samt lyfter fram de mest tillämpliga industriella aktiviteterna för implementation av solvärme.

Upphandlingen har efterlyst lösningar som utöver kraven på innovation och klimatförbättring, kan genomföra industriella processen till konkurrenskraftiga driftskostnader.

Den patenterade och certifierade solfångaren Absolicon T160 har en driftstemperatur på upp till 160 °C värme och 8 bar ånga. Solfångarna har i mätningar visat den högsta optiska verkningsgrad som uppnåtts av en produkt i kategorin och priset för solfångarna blir konkurrenskraftigt tack vare design och materialval som tillsammans möjliggör en kostnadseffektiv produktion i Absolicons produktionslina.

Absolicons solfångare ingår för närvarande i planerade pilotprojekt för ett bryggeri inom Carlsberg group i Grekland och Anheuser-Busch InBev:s bryggeri i Moçambique.

Absolicons teknik ingår även i ett pilotprojekt för avsaltning i Saudiarabien. Absolicon solfångare har levererats och monterats vid Desalination Technologies & Research Institute som ägs av det största avsaltningsföretaget i världen, statligt ägda Saline Water Conversion Corporation, och installationen driftsätts inom kort.

I Kenya förbereder Absolicon installationer för teindustrin tillsammans med WWF Kenya och Tealand Engineering & Construction Ltd i Kenya samt en pilotinstallation tillsammans med produktionsline-partnern Ariya Finergy för energibolaget Iberafrica.

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-26 15:15 CET.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare.Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Dokument & länkar