Invigning av Absolicons produktionslina 8 maj i Härnösand

Välkomna till invigning av Absolicons produktionslina onsdagen den 8 maj kl. 18:30. Kommunstyrelsens ordförande Anderas Sjölander klipper bandet och därefter följer en presentation av Absolicon. På kvällen sedan Absolicons bolagsstämma

18:15 Dörrarna öppnas

18:30 Invigning av produktionslinan med Andreas Sjölander

18:45 Rundvandring & fika

19:00 Presentation av Absolicons verksamhetsår 2018

19:30 Bolagsstämma med anmälda aktieägare

20:00 Avslutning

Anmäl dig till invigningen till christer@absolicon.com

 > > Se kallelse till bolagsstämman OBS separat anmälan till info@absolicon.com

Publicerad 2019-04-30

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan har Absolicon även byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare. Varje produktionslinan har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg samt är den enda solföljande solfångaren i världen med certifieringen SOLAR KEYMARK.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina med kapacitet att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar