Kompletterande handlingar till årsstämman

Inbjudan till årsstämma

Årsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ) hålls onsdagen 7 juni 2017 klockan 18:30 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand.

Vi bjuder på kaffe och fika samt rundvandring efter stämman. Anmälan senast 6 juni 2017 klockan 10:00. Se fullständiga villkor för deltagande i kallelsen.

Handlingar till årsstämman som bifogas:

  • Kallelse, tillika dagordning, publicerad i Post och Inrikes tidningar den 9 maj 2017
  • Förslag till beslut
  • Presentation av valberedningens förslag på ny styrelseledamot, Malte Frisk
  • Valberedningens förslag till arbetsordning för valberedningen

Årsredovisning 2016 finns publicerad på Absolicons hemsida sedan 17 maj 2017 samt på Aktietorget.

Välkomna till Absolicons årsstämma!

Med vänliga hälsningar,

Joakim Byström

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg samt är den enda solföljande solfångaren i världen med certifieringen SOLAR KEYMARK.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina med kapacitet att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.