Malte Frisk föreslås till styrelseordförande

Report this content

Valberedningen modifierar sitt förslag till beslut för bolagsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ) som hålls onsdag 8 maj 2019 klockan 19:00 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand och föreslår Malte Frisk till ordförande.

Ett tidigare förslag har distribuerats den 24 april. Istället föreslår nu valberedningen Malte Frisk, tidigare styrelseledamot, som styrelseordförande och Olle Olsson, tidigare styrelseordförande, som ledamot.

Malte Frisk är idag vd för Logosol AB samt styrelseordförande för Almi Invest Mitt, styrelseordförande i Höga Kusten Industrigrupp samt styrelseledamot i Länsförsäkringar Västernorrland.

Anledningen till förändringen är att Malte Frisk på uppdrag av Absolicon kommer att assistera i arbetet med försäljning av produktionslinor och förhandlingar om rättigheter och då bättre kan företräda Absolicon i rollen som styrelseordförande.

  • Valberedningen föreslår således bolagsstämman att välja Malte Frisk, styrelseordförande (nyval), Joakim Byström, styrelseledamot (omval), Sören Olsson, styrelseledamot (omval) och Peter Johansson, styrelseledamot (omval) och Olle Olsson (nyval) till styrelse för Absolicon för tiden intill nästa årsstämma.

Fullständiga förslag samt föreslagen arbetsordning för valberedningen finns på Absolicons hemsida och kan beställas från bolaget.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar