NCF ger 5 miljoner till pilotanläggningar i Kenya

Absolicon har beviljats 500 000 Euro (ca 5 MSEK) av Nordic Climate Facility (NCF) för att installera två pilotanläggningar i Kenya och för att skapa finansieringslösningar för teindustrins konvertering till solenergi. Projektet drivs tillsammans med WWF Kenya och Tealand Engineering & Construction Ltd.

Absolicon har tidigare rapporterat om den ansökan (se kvartalsrapporter, t.ex. Q4 2017) som nu beviljats. Finansieringsgraden är 80% och 310 000 Euro (ca 3 MSEK) av NCF stöd är avsett för Absolicon. Projektet sträcker sig till 2021-06-30, men merparten av Absolicons del i arbetet beräknas genomföras under 2019.

Målet med projektet är att etablera en första produktionslina i Kenya för Absolicons koncentrerande solfångare.

Projektet startade när Absolicon tillsammans med konsultfirman Glofin besökte teproducenter i Kenya, bland annat Unilever med varumärket Lipton och det kooperativt ägda företaget Kenya Tea Development Agency (KTDA) med 66 tefabriker och över 500 000 teodlare.

Fabrikerna som torkar tebladen använder enorma mängder eukalyptusved som odlas i närområdet. Eukalyptusen förefaller billig, men när alla kostnader summeras ihop är energikostnaden ca €30/MWh. Dessutom torkar eukalyptusplantagerna ut marken och förstör våtmarker. En del av torkkatastrofen i området beror på ändrad markanvändning.

För varje tre hektar teodling krävds det en hektar eukalyptusplantage och de planerade eukalyptusskogarna täcker enorma arealer och tefabrikerna är intresserade av att ersätta vedeldning med koncentrerande solfångare.

I närliggande industrier, t.ex. ett lokalt ölbryggeri, använder man olja som bränsle för industriprocesserna. Oljan kostar kring €70/MWh vilket skulle ge återbetalningstid på ca 3 år för solfångare producerade i en lokal produktionslina.

Det inledande arbetet i Kenya finansierades delvis av tillväxtverkets program Demo Environment.

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2018.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Om oss

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg samt är den enda solföljande solfångaren i världen med certifieringen SOLAR KEYMARK.Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina med kapacitet att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar