Ny glasbeläggning kan ge billigare solvärme

Report this content

I samarbete med RISE och Umeå Universitet utvecklar Absolicon en ny behandling för täckglas med sikte på att skapa världens bästa antireflexglas. Med ett glas som släpper igenom mer ljus kan Absolicon leverera billigare solvärme. Resultaten har granskats av Vinnova som ger grönt ljus och ytterligare medel för fortsatt arbete.

Absolicons affärsidé är att leverera kompletta, robotiserade produktionslinor för koncentrerande solfångare och material och insatsvaror för produktion av solfångare. Genom samarbete med forskare och forskningsinstitutioner arbetar Absolicon på nya material med högre verkningsgrad och lägre kostnader för solfångarens komponenter som täckglaset, reflektorfilmen och mottagarröret.

För täckglaset arbetar Absolicons, Umeå Universitet och forskningsinstitutet RISE:s tillsammans för att utveckla en ny antireflexbehandling av glas. Behandlingen skall också vara mindre känslig för smuts. I projektet validerades först en ny beläggningsteknik för antireflektiva beläggningar på glas till solfångare. Därefter har den nya ytan utvärderats med avseende på optiska och mekaniska egenskaper före och efter klimattester.

Resultaten visar att egenskaperna hos Absolicons nya antireflexbehandling i många avseenden överträffar de glas som finns på marknaden idag och uppfyller de mål som satts för den nya beläggningen. Den nya antireflexbehandlingen gör att glaset släpper igenom mer ljus som i solfångaren omvandlas till värme och ånga med temperaturer upp till 160 C.De uppfyllda målen innebär att Vinnova och Absolicon går vidare med arbetet. Projektet har idag av Vinnova beviljats ytterligare 435 000 kronor för den avslutande fasen som förbereder för att det nya glaset skall kunna bli en produktionsfärdig och patenterad produkt. Sammanlagt har nu projektet fått ca 2 MSEK i forskningsmedel från Vinnovas utlysning Materialbaserad konkurrenskraft. Målet är att skapa världens bästa antireflexglas som både kan användas på Absolicons koncentrerande solfångare och även kan säljas till andra solenergitillämpningar. Ett kommersiellt tillgängligt glas ligger 1-2 år fram i tiden och flera hinder måste fortfarande övervinnas.

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-13 17:53 CET.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-55 70 00 

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Dokument & länkar