Nyhetsbrev - solenergi sparar skogarna i Kenya

Report this content

Läs om hur Absolicons solfångare sparar skogarna i Kenya, leverans av ordrar, bolagsstämma samt rekryteringar för en mer säljande organisation

Kenyansk TV rapporterar om Absolicons satsning

Intresset är stort i Kenya för Absolicons två pilotanläggningar. Kenyansk TV rapporterade från uppstarten av projektet och vi är inbjudna av Kenya Association of Manufacturers att introducera tekniken för industrier i andra branscher som mejerier, textilindustrier och fiskenäringen. Teindustrin i Kenya exporterar varje år mer än 400 000 ton te. Men för att torka te behövs enorma mängder Eucalyptusved. Upp emot 2 miljoner ton ved eldas varje år i Kenya bara i teindustrin. Eucalyptusplantagerna torkar ut marken och hindrar andra grödor från att växa.
 > > Se inslaget

Leverans av order

Som vi rapporterat i senaste kvartalsrapporten fick vi under Q4 två mindre beställningar. Dels Absolicons projekt med pilotanläggningarna i Kenya och dels Solar++ som sålt en första liten indunstare. Sammanlagt ordervärde är 10 MSEK och vi arbetar nu med upphandling av material och inköp för dessa leveranser som båda kommer att byggas upp i Absolicons lokaler före leverans.

Bolagsstämma i Härnösand 8 maj

8 maj kl. 19 samlas vi i Härnösand för årets bolagsstämma och presentation av allt som skett under ett mycket framgångsrikt verksamhetsår! Handlingar finns tillgängliga två veckor före stämman. Valberedningen som leds av Olle Olsson tar emot förslag på potentiella styrelseledamöter.
 > > Läs kallelse och dagordning

Omorganisation

Vi trimmar organisationen för att bli mer säljande. Vi har i dagarna tagit bort två tjänster, en i verkstaden och en på administrationen samt valt att inte ersätta en anställd som slutade i januari.
Vi har istället rekryterat två specialister, en för Kina och en för Östafrika. Detta innebär att vi nu har tre säljteam med olika fokus. Vi har nu Absolicons personal på tre parallella säljresor - Sydafrika, Kenya och Kina/Taiwan – samtidigt! Det är en stor förändring från den organisation som tidigare främst arbetat med forskning och utveckling.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB
E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar