Nyhetsuppdatering - Kross avvaktar och ny bryggerikoncern startar upphandling med mera

Report this content

Nyhetsuppdatering från Absolicon - Kross avvaktar, ny bryggerikoncern startar upphandling, produktionslinepartner och investerare på besök samt överlåtelse av teckningsrätter till anställda.

Bryggerikoncern startar upphandlingsprocess

Ytterligare en av världens största bryggerikoncerner satsar på storskalig solvärme. Koncernen har tillsänt Absolicon en anbudsförfrågan inklusive värmeförbrukningsdata för ett av sina stora bryggerier och har startat en formell upphandlingsprocess.

Sedan tidigare har Absolicon avsiktsförklaringar med bryggerikoncernerna AB InBev, Asahi och Carlsberg med tillsammans ca 400 bryggerier runt om i världen. En investering i solvärme i syfte att minska koldioxidutsläpp vid ett bryggeri med en återbetalningstid på 4-6 år motsvarar mellan 10 - 50 miljoner kronor per bryggeri.

Cervecerías Kross avvaktar med pilot under 2022

Cervecerías Kross som under 2021 planerat en mindre installation med Thenergy av solfångaren Absolicon T160 i Chile har beslutat sig för att prioritera andra angelägna investeringar under 2022 och avvakta med solfångarna under 2022. Det planerade fältet skulle bestå av solfångare levererade från Absolicons produktion i Sverige. Thenergy har andra lämpliga pilotprojekt för Chile på gång.

Produktionslinepartner och investerare på plats hos Absolicon i Härnösand

7-8 april välkomnade Absolicon representanter från sin franska partner Planet Soar till huvudkontoret i Härnösand. Med på besöket fanns även en potentiell investerare till den produktionslina Planet Soar planerar i Botswana.

Under besöket, som syftade till att ge investeraren beslutsunderlag, fick gästerna bland annat studera produktionen i Absolicons produktionslina samt besöka solvärmeinstallationen Högslätten Solar Thermal Park som förser Härnösands fjärrvärmenät med solvärme under sommarmånaderna. Parken är Sveriges största solvärmeanläggning med koncentrerande teknik.

Överlåtelse av teckningsrätter

Som en del i pågående företrädesemission har Absolicons huvudägare och vd Joakim Byström vederlagsfritt överlåtit 28 077 teckningsrätter till medarbetare i Absolicon. Syftet är att öka medarbetarnas aktieinnehav. Aktier som förvärvas av anställda med stöd i de överlåtna teckningsrätterna är förknippade med lock-up avtal.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Efter att ha uppnått banbrytande prestanda har Absolicon byggt två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kan producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.