Sista handelsdag för ABSL BTA är 27 augusti

Report this content

Absolicons företrädesemissionen övertecknades till 1273%. De betalda, tecknade aktierna som varit upptagna till handel under ABSL BTA kommer nu att slås ihop med den vanliga aktien ABSL. Sista handelsdag i ABSL BTA är 27 augusti 2019.

Absolicons företrädesemission för en marknadssatsning som pågick 14 – 5 juli 2019 tecknades till 1273% av det beslutade emissionsbeloppet om 9,3 MSEK.

Styrelsen hade i emissionsbeslutet möjliggjort för ägarspridning genom två övertilldelningsemissioner om sammanlagt 12 800 aktier. 6 400 aktier har fördelats enligt villkoren i memorandumet och 6 400 aktier genom lottning där ungefär var sjätte tecknare utan företräde har fått var sin minimipost om 40 aktier.

- Det är roligt att intresset för solenergi ökar på aktiemarknaden, men tråkigt för alla de som inte fick aktier i emissionen, säger Joakim Byström, vd Absolicon Solar Collector AB. Vi har idag drygt 3000 ägare och vill fortsatt bredda ägarbasen och engagera fler i övergången från fossila bränslen till solenergi.

De nya akterna kommer att finnas på depåer och VP-konton 3 september 2018. Samtidigt kommer aktier som köpts via beslutet om övertilldelning att synas.

Kortnamn: ABSL BTA
ISIN: SE0012729481
Sista handelsdag: 2019-08-27
Stoppdag/omvandling sker: 2019-08-29
De nya aktierna finns på konto: 2019-09-02

-

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2019.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-557000

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/ 

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare. Nyligen har Greenline Africa beställt en produktionslina för Sydafrika. Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar