Sveriges största koncentrerande solvärmepark invigd

Report this content

Sveriges största solvärmepark med koncentrerande solfångare för fjärrvärme invigdes sista september i Härnösand. Solfångarinstallationen är det första storskaliga exemplet på solvärme i den svenska fjärrvärmen på 20 år. Invigningen sker en vecka efter att Fossilfritt Sverige överlämnat sin rapport till regeringen, som bland annat pekar på att fjärrvärmens användning av flis behöver gå ner om bioenergin ska räcka till klimatomställningen.

Parken uppförs av solvärmebolaget Absolicon tillsammans med Energimyndigheten och är det första storskaliga exemplet på solvärme i den svenska fjärrvärmen på 20 år.

- Det här är en dag då vi bevisar att med samarbete och kreativitet finns det lösningar på klimatutmaningen, sa Joakim Byström, vd Absolicon, när solvärmeparken invigdes.

Hälften av världens totala energianvändning går till värme. I Sverige värmer fjärrvärme upp ca 90% av flerfamiljshusen och solvärme kan användas för att minska både koldioxidutsläpp och andelen biobränslen i svensk fjärrvärme.

- Vi ser redan nu hur den här solanläggningen påverkar debatten kring svensk solenergi, bland annat genom att Energimyndigheten har inlett en studie för att se var i svensk fjärrvärme som solvärme blir lönsammast, säger Joakim Byström.

I sin rapport “Fossilfritt, förnybart, flexibelt – Framtidens hållbara energisystem” från 2019, har Naturskyddsföreningen undersökt hur ett hundra procent förnybart energisystem skulle se ut i Sverige och föreslår 20 % solvärme i den svenska fjärrvärmen 2040.

Uppmuntrar till mindre förbränning i svensk fjärrvärme

I september 2021 släppte Fossilfritt Sverige sin rapport som visar att Sverige räknat med allt för höga andelar biobränslen i ett hållbart Sverige 2045. Bland annat tar de i rapporten upp att fjärrvärmeverken bör minska sin eldning av flis. Solvärmeanläggningen i Härnösand kommer mitt på dagen en solig sommardag ha potential att svara för en fjärdedel av värmebehovet i Härnösands fjärrvärmenät.  

- Att tillföra solvärme i vårt befintliga värmenät det är ett steg in i framtiden, och för oss som kund känns det bra att kunna erbjuda våra kunder en modern framtidsinriktad produkt, sa Ann-Sofie Berglund, styrelseordförande i energibolaget HEMAB som driver Härnösands fjärrvärmenät, i sitt tal vid invigningen.

Finansiering av solvärmeparken i Härnösand blev klar i maj 2020 och första spadtaget togs i oktober samma år av bland andra Energiminister Anders Ygeman och Energimyndighetens Generaldirektör Robert Andrén.

Svensk modern koncentrerande solfångarteknik

Solfångarparken uppförs med Absolicons patenterade teknik för moderna koncentrerande solfångare, som tillåter högre systemtemperaturer och verkningsgrader för fjärrvärme.

För att klara de höga temperaturerna som krävs i svenska fjärrvärmenät är Absolicons solfångare utrustade med en silverspegel som koncentrerar ljuset i en smal linje på ett mottagarrör fyllt med trycksatt vatten. Solfångarna följer solen under dagen och behåller värmen under ett skyddande glas. Solfångarna är designade för temperaturer upp till 160 grader och tillhandahåller här upp till 120 grader som matas in direkt i fjärrvärmenätet.

Absolicons solfångare är de första i sitt slag att certifieras enligt kvalitetsstandarden Solar Keymark och har den högsta uppmätta verkningsgraden någonsin för en koncentrerande medelstor solfångare.Solvärmeparken ska även fungera som demonstrationsanläggning dit intresserade från hela världen kan komma för att studera möjligheterna med koncentrerande solvärme. Bandet klipptes av Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande i Härnösand, Ann-Sofie Berglund, styrelseordförande HEMAB samt Joakim Byström, vd Absolicon. 

HÖGSLÄTTEN 2023 SOLAR THERMAL PARK

Solfångarmodell: Absolicon T160
Yta: En hektar
Solfångare: 3 000 m2
Effekt: 1,5 MW
Energiproduktion: 1 000 000 kWh värme/år
Temperatur: 73 -120
oC

Högslätten 2023 Solar Thermal Park genomförs i flera faser. Den första etappen, som driftsattes i september 2021, består av ca 1000 m2 solfångare samt en teknikbyggnad för besök och integration mot fjärrvärmenätet. Hela parken ska stå färdig 2023.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel:
0611-55 70 00

Pressbilder: marketing@absolicon.com

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare.Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media