THENERGY tecknar ramavtal med Absolicon om förvärv av produktionslina i Chile

Report this content

THENERGY har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Chile. THENERGY är ett chilenskt energitjänstföretag specialiserat på värmeenergilösningar. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter. Ramavtalet föreskriver principerna för de separata avtal som skall upprättas.

Marknadspotential

Solenergiresurserna i Chile är bland de högsta i världen, vilket gör landet till en idealisk plats att implementera solvärmelösningar med Absolicon solfångare. Dessutom representerar värme nära 50% av landets slutliga energiförbrukning, där industrier och gruvnäring förbrukar en stor del av den slutliga energiförbrukningen.

Chile är känt för unika förhållanden för att kombinera solstrålning och industrisektorer. Den beräknade marknadspotentialen för Absolicon T160 uppgår till 2,3 miljoner kvm (1,2GW) när den ersätter 2% av den industriella värmeförbrukningen.

THENERGY är ett chilenskt energitjänstföretag specialiserat på värmeenergilösningar. Genom värmeförsörjning till industriella processer med ren och outtömlig termisk energi, både för värme- och kylbehov, stärker THENERGY industrierna i deras ledande roll i Chiles energiövergång.

Absolicon och THENERGY har tecknat ett ramavtal för etablering av en produktionslina i Chile för att förse regionen med avancerade solfångare.

Samarbetet baseras på kvalificerad erfarenhet hos THENERGY såväl som företagen gemensamma vision om att bygga en hållbar värld och solenergins nyckelroll i den industriella energiomställningen.

Huvudsakliga marknadssegment i regionen

• Gruvdrift

• Livsmedelsindustri

• Trä- och pappersindustri

• Kemikalieindustrin

Innehåll i ramavtalet

Ramavtalet beskriver de separata avtal som skall upprättas i processen. Absolicons intäkter från försäljningen kan inordnas i tre grupper: förvärv av linan, licensintäkter och intäkter från materialförsäljning.

1. Försäljning av produktionslinan

Produktionslinan är av samma modell som Absolicon har i Sverige och som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen. Linan med två sexaxliga robotar har kapacitet att tillverka 50 MW solfångare (100 000 m2) per år. Tillsammans med hårdvaran levererar Absolicon konsultstöd för marknadsarbete och teknisk support, utveckling och teknisk utbildning.

Det totala värdet av hårdvara och aktiviteter som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor.

2. Licens för att tillverka T160

För rättigheten att tillverka T160 under Absolicons immaterialrättsliga skydd, ta del av framtida produktutveckling och använda Absolicons varumärke utgår månatlig licensavgift om ca 4% på försäljningsvärdet.

Produktionslinan i full produktion tillverkar på ett skift 50 MW solfångare (100 000 m2) per år med försäljningsvärde 200–250 miljoner kronor vilket med 4% licensavgift skulle innebära ca 8 miljoner kronor per år i licensintäkt. Absolicons uppskattning är dock att det tar tid innan THENERGY utvecklat solvärmemarknaden för industrier i regionen så att de volymerna kan uppnås.

3. Materialförsörjning

Genom avtalet säkerställer Absolicon tillgång på patenterade komponenter och insatsvaror av hög kvalité som delvis tillverkas i Chile eller lokalt vid installationsplatsen.

Vid full produktion behöver produktionslinan köpa material för 100–150 miljoner kronor per år där 20% - 30% av inköpen kan komma att gå genom Absolicon och 70% - 80% från lokala underleverantörer. Utfallet för Absolicon beror i viss utsträckning på resultatet av Absolicons pågående materialsatsning.

Ramavtalet beskriver övergripande principer

Ramavtalet föreskriver de övergripande principerna för de separata avtal som skall upprättas, och vilka steg som skall tas innan ett bindande avtal för förvärv av produktionslinan kan tecknas. Det uppskattade värdet kan komma att ändras liksom slutgiltig utformning av produktionslinans produktionskapacitet. Absolicon uppskattar idag att försäljningsvärdet av avtalet ligger i nedre delen av intervallet 40-50 miljoner kronor.

Om THENERGY inte uppfyller sina åtaganden i varje steg förlorar de rätten att genomföra förvärvet och har då möjlighet att få tillbaka en del av köpeskillingen, dock aldrig för Absolicons havda kostnader.

Nästa steg

Samarbetet är fortfarande i ett tidigt skede och en mer detaljerad kontraktsskrivning pågår nu. Det första steget i ramverket är online-utbildning och marknadsföringsstrategi. Betalning sker steg för steg på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinan till provinsen Sichuan.

Joakim Byström vd Absolicon Solar Collector AB

E-post: joakim@absolicon.com
tel: 0611-35 08 00

Pressbilder: http://www.absolicon.se/nyheter/pressbilder/ 

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg. Absolicon har uppnått banbrytande prestanda och levererat en första produktionslina till den kinesiska provinsen Sichuan och byggt en robotiserad produktionslina i Sverige för demonstration för intresserade kunder och för egen tillverkning av solfångare.Varje produktionslina har kapacitet att producera en solfångare var sjätte minut, 50 MWp(th) årligen. Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Taggar: