Acosense erhåller order om service- och licensavtal från bruk i Chile

Report this content

Acosense har erhållit en order från en befintlig kund i Chile om service- och licensavtal för instrument vid kartongmaskinen. Avtalet avser fortsatt uppkoppling samt visst åtgärdande av fel som uppstår under löptiden. Intäkterna kommer periodiseras över hela avtalstiden och det initiala ordervärdet är på 300 kSEK.

Instrumenten installerades inom det EU-finansierade H2020-projektet, vilket löpt från början av 2020 till mars 2022. Under projekttiden finansierades instrumenten av projektfinansiären men då projektet nu nått sitt slut har bruket valt att teckna ett kommersiellt avtal med Acosense.

"Att vår partner valt att fortsätta sitt nyttjande av instrumenten även efter projekttidens slut är oerhört glädjande för oss på Acosense eftersom ett sådant engagemang förutsätter att kunden har stort förtroende för tekniken. Inom utvecklingssamarbeten likt H2020-projektet blottas såklart de brister som projektet skall adressera så att vi, detta till trots, tagit oss förbi dessa hinder och skapat så pass stort förtroende hos kunden att de väljer att fortsätta med Acosense teknik är ju det yttersta godkännandet. Att fler och fler bruk i Sydamerika bekräftar sitt intresse för vår teknik lovar gott för framtiden och tillsammans med Brasilien, där vi under 2021 etablerade närvaro, kan Chile utvecklas till en betydande marknad för oss på Acosense." säger Karl Nilsson, VD för Acosense

För ytterliggare information
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Johannes Landén, CFO
Acosense AB
Telefon: 0706 – 32 42 02
E-post: johannes.landen@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

Prenumerera

Dokument & länkar