Citat

Kunder som efter att ha använt våra instrument i ett år kommer tillbaka medför en tydlig signal att de är nöjda.
Pia Holmberg
Bestrykning är en av våra fokusområden och vi har under hösten genomfört en satsning mot bruk i Europa - det är roligt att se att det ger utväxling.
Karl Nilsson
Vi ser fram emot denna installation och att få visa på teknikens potential för ett nytt bruk. Kunden är ny för oss och vår första installation i Norrbotten.
Karl Nilsson
Att kunden efter närmare ett års utvärdering av sitt första instrument väljer att köpa ett till är ett mycket viktigt steg och en tydlig markering att de är nöjda med Acosense produkt.
Karl Nilsson
Denna lösning är viktig för att dels öka nogrannheten i akustisk spektrografi men även för att minska systemets kännslighet för omkringliggande störningar
Johannes Kocher
Med våra produkter hjälper vi kunder att digitalisera sina processer, samtidigt har vi identifierat en stor outnyttjad potential i all den data vi genererar tillsammans med kund. Den vill vi exploatera vidare
Johannes Kocher
Att som ett av få bolag bli utvalda till Horizon 2020 är en bekräftelse på att Acosense teknik är i absolut framkant samt att behov och funktion verifierats hos kund. Det betyder också att kommissionen tror på vår kommersialiseringsstrategi och är villiga att stötta den
Karl Nilsson
Att med ett och samma instrument kontinuerligt kunna analysera två egenskaper, viskositet och torrhalt, är unikt och gör att man enkelt får kontroll på smetens kritiska egenskaper
Karl Nilsson