Massabruk Chile köper sitt tredje instrument för analys av svartlut

Report this content

Massabruket, som tillverkar omkring en och en halv miljon ton sulfatmassa per år, kommer nu analysera både tunnlut och mellantjocklut på totalt tre positioner och affären sker genom Acosense distributör i Chile, Elof Hansson.

Tillsammans har Acosense och Elof Hansson succesivt bearbetat den chilenska marknaden vilket medfört att det idag finns totalt nio installerade instrument på tre olika bruk i landet.

 

Första installationen hos den här kunden skedde redan 2018 och det instrumentet fortsätter leverera den totala torrhalten i svartlut - dygnet runt. Vad som skiljer sig något mot bruk i norra Europa är att den mesta instrumenteringen sitter utomhus, vilket då var en ny utmaning för Acosense.

 

”Återkommande affärer är det bästa betyg man kan få och att ett bruk köper sitt tredje instrument är naturligtvis extra roligt” säger Karl Nilsson, VD på Acosense.

 

Installationen skedde under mars månad och affären omfattade omkring en kvarts miljon kronor.

För ytterliggare information

Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Kort om Acosense

Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån dels Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt förändringar i processen som sådan. Teknikplattformen är icke-invasiv, är alltså inte är i kontakt med själva vätskan, varför kunder enkelt kan nå helt nya nivåer av processoptimering - utan ingrepp i processen.

 

www.acosense.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Återkommande affärer är det bästa betyg man kan få och att ett bruk köper sitt tredje instrument är naturligtvis extra roligt.
Karl Nilsson, VD Acosense