Acosense får patent godkänt i Sverige

Report this content

Acosense har fått sin patentansökan för att analysera hela processer med aktiv akustisk spektroskopi godkänd.

Med detta patentet, patentnummer SE 541 498 som publiceras 2019-10-22, utökar Acosense sitt skydd till att även innefatta metoder att analysera hela processer och processavsnitt.

”Detta är helt i linje med det utökade erbjudande som Acosense nu har och där vi kan hjälpa kunder analysera inte bara egenskaper utan även hela processavsnitt, vilket möjliggör helt nya nivåer av processoptimering.” säger Karl Nilsson, VD på Acosense.

Patentets giltighetstid sträcker sig till november 2037 och processen att få patentet godkänt även utomlands fortgår parallellt med den svenska. Att patentskydda relevanta tekniska lösningar ingår i Acosenses strategi och produktutvecklingen utvärderas kontinuerligt ur ett immaterialrättsligt perspektiv.

Karl Nilsson

VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån dels Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som helhet. Teknikplattformen är icke-invasiv, är alltså inte är i kontakt med själva vätskan, varför kunder enkelt kan nå helt nya nivåer av processoptimering - helt utan ingrepp i processen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Detta är helt i linje med det utökade erbjudande som Acosense nu har och där vi kan hjälpa kunder analysera inte bara egenskaper utan även hela processavsnitt, vilket möjliggör helt nya nivåer av processoptimering.
Karl Nilsson