Acosense får förlängt förtroende på massabruk

Report this content

En av Sveriges största massaproducenter har sedan en längre tid använt Acosense instrument för övervakning och analys av svartlut i indunstningsprocessen. I samband med att bruket bygger om kommer man fortsätta att använda Acosense teknologi vilket visar på flexibiliteten i kombination med möjligheten till övervakning utan större ingrepp i processen. Ur ett affärsperspektiv innebär detta att kundrelationen fortsätter vilket också bekräftar att man är nöjd med Acosense lösning.

"Vi är mycket glada att man kommer fortsätta använda vår teknologi för analys och övervakning. Genom att Acosense lösning inte kräver stopp eller ingrepp i processen skapas flexibilitet för kunden vid ombyggnationen vilket blir extra tydligt då bruket står inför arbeten som kan påverka driften", säger Karl Nilsson, VD för Acosense.

För ytterliggare information
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Johannes Landén, CFO
Acosense AB
Telefon: 0706 – 32 42 02
E-post: johannes.landen@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

Prenumerera

Dokument & länkar