Acosense genomför sin första internationella installation sedan pandemins början.

Report this content

Under veckan befinner sig en installationstekniker från Acosense hos en kund i Storbritannien där teknikerns uppgift är att installera det instrument som kunden beställde under 2020. Installationen innebär startskottet för flertalet internationella installationer från tidigare kommunicerade affärer, vilka samtliga skjutits upp på grund av de reserestriktioner som införts under pandemin.

"Att nu kunna börja beta av den internationella orderboken och påbörja de pausade installationerna är något vi väntat på länge. Som vi tidigare kommunicerat så finns det flertalet kunder med tillräcklig in-house kompetens för att själva kunna installera vårt instrument, men då det fysiska mötet är ovärderligt när det kommer till att skapa förtroende och långsiktiga relationer så kommer vi att försöka få in så många fysiska besök vi kan hos våra kunder nu när delar av världen sakta börjar öppna upp. Efter att installationen i Storbritannien är genomförd står Chile på tur, följt av USA." säger Karl Nilsson, VD för Acosense

För ytterliggare information
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Johannes Landén, CFO
Acosense AB
Telefon: 0706 – 32 42 02
E-post: johannes.landen@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.