Acosense lämnar in ytterligare patentansökan

Report this content

Acosense utvecklingsarbete har under 2020 och 2021 bland annat medfört att en hårdvaruuppdatering nu har formaliserats i en patentansökan. Uppdateringen gör att den akustiska upplösningen ökar i betydande omfattning.

För att maximera den användbara delen av vibrationsspektrumen samt för att öka upplösningen i följandet av resonanstoppar och dalar har Acosense utvecklingsteam tagit fram specialutvecklade akustiska resonansblock. Dessa block skapar en mer förutsägbar miljö för Acosense hårdvara vilket i sin tur gör att mjukvaran kan nyttja ett bredare dataset i de analyser som delas med kunderna. Utöver att öka analysprecisionen gör resonansblocken även att systemet blir mindre känsligt för störande vibrationer från kringliggande processmiljö.

”Acosense har alltid haft en aktiv patentstrategi och detta är bara en del av arbetet vi driver för att skydda vår teknik. Detta utvecklingssteg, som bland annat möjliggjorts av det H2020-projekt vi driver tillsammans med bland annat Mönsterås och Gruvön, kommer göra en redan bra produkt ännu bättre”, säger Karl Nilsson, VD på Acosense

För ytterliggare information
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Johannes Landén, CFO
Acosense AB
Telefon: 0706 – 32 42 02
E-post: johannes.landen@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

Prenumerera

Dokument & länkar