Acosense VD lämnar Acosense

Report this content

Acosense VD Karl Nilsson, verksam i bolaget sedan 2017, och styrelsen har gemensamt överenskommit att Karl avslutar sin anställning hos bolaget.

Bolaget har under flera år haft stort fokus på teknikutveckling och har gradvis övergått i en nu mer säljinriktad fas. I och med detta har parterna gemensamt kommit fram till att en ny VD bör tillträda.

Karl efterträds av Anders Toftmark som tillträder tjänsten 1 juli 2022. Karl arbetar kvar i bolaget under en överlämningsfas. Anders Toftmark, född 1972, är en erfaren ledare med mer än 20 års erfarenhet från internationell försäljning och marknadsbearbetning.

”Jag är hedrad över att få ta över som VD efter Karl Nilsson och att få leda ett företag med så stark kompetens och innovationskraft.” säger Anders Toftmark.
 

"Acosense har inneburit precis allt som är roligt med affärsutveckling, teknisk utveckling och sälj. Arbetet har varit otroligt givande och roligt. I och med delvis ny fas och andra prioriteringar känns ett byte helt rätt." säger Karl Nilsson

"Styrelsen vill ta detta tillfälle i akt och tacka Karl för hans bidrag som VD för Acosense AB (publ) under dessa år. Vi önskar honom lycka till under kommande utmaning. " säger Lars Alervall, Styrelseordförande för Acosense

Denna information är sådan som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-17 08:52 CET.

För ytterliggare information
Lars Alervall, ordförande
Acosense AB
Telefon: 0768-032753

E-post: lars.alervall@gmail.com

Johannes Landén, CFO
Acosense AB
Telefon: 0706 – 32 42 02
E-post: johannes.landen@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

Prenumerera