H2020-anslaget färdigförhandlat

Report this content

Avtalsförhandlingen angående det bidrag från EU-kommissionens H2020 SME-Instrument, som meddelades via pressmeddelande den 21 augusti, är nu klar. Båda parter har signerat det avtal som ligger till grund för bidraget och projektet kommer därför starta den 1 oktober, och pågå i 24 månader.

Projektet går kortfattat ut på att sprida kunskap om Acosenses produkter samt att tillsammans med kund verifiera utvalda funktioner och kundvärden inom tre olika processavsnitt.

1)    Bestrykning av kartong

2)   Kokning av sulfatmassa

3)   Kracker-anläggning

Totalt handlar det om sju olika anläggningar och Acosense håller just nu på att kartlägga och välja ut vilka som skall ingå. Det handlar om tre kartongbruk, tre sulfatmassabruk samt en kracker-anläggning.

Förutom de direkta installationerna kommer mycket fokus ligga på att utveckla utökade affärsupplägg kopplade till en djupare integrering i processen.

För ytterligare information 
Karl Nilsson, VD

Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Karl Nilsson

VD, Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån dels Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som helhet. Teknikplattformen är icke-invasiv, är alltså inte är i kontakt med själva vätskan, varför kunder enkelt kan nå helt nya nivåer av processoptimering - helt utan ingrepp i processen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar