Massabruk väljer Acosense för analys av massa

Report this content

Acosense har erhållit en order från ett massabruk längs södra norrlandskusten för analys av massakonc vid blåsledningen. Brukets behov av analys var omedelbart varpå Acosense enkla installationsprocess, där installation kan ske utan att behöva invänta produktionsstopp, hade stor betydelse för affärens slutförande.

Bruket är ett sulfatmassabruk och det är den första installationen inom koncernen.

"Jag är mycket glad över att vår digitala säljinsats redan nu gett resultat, samt för att kunna meddela att affären med bruket har gått på rekordfart. Det initiala mötet med bruket ägde rum för tre veckor sedan, och i veckan påbörjas installationen.” säger Karl Nilsson, VD för Acosense.

”Skyndsamhet var av stor vikt för bruket och denna affär visar verkligen på den styrka och konkurrensfördel som kommer med att vi har en icke-invasiv teknik." säger Fredrik Edman, ansvarig säljare på Acosense.

Då affären är i form av hyresavtal har den en mindre initial omsättningspåverkan.

För ytterliggare information
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Johannes Landén, CFO
Acosense AB
Telefon: 0706 – 32 42 02
E-post: johannes.landen@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

Prenumerera

Dokument & länkar