Södra Cell Mönsterås och Acosense i samarbete för att optimera kokaren

Report this content

Genom att med Acosenses akustiska mätteknik samt maskininlärning och AI kontinuerligt kartlägga förändringar i Mönsterås kokares drift skall nya möjligheter för processoptimering undersökas. På Mönsterås, kommer de för kokaren kritiska processer analyseras, med målet att uppnå stabilare kvalitet, öka råvaruutnyttjandet och minska energiåtgången nedströms i kemikalieåtervinningsprocessen.

Kontinuerlig kokning är den process där träflis kokas till massa. I processen ingår, förutom träflis, bland annat vitlut och ånga samt att man kontrollerar tryck och temperatur för att säkerställa rätt förutsättningar. Acosense hårdvara kommer dels användas för analys av kritiska egenskaper hos de ingående vätskorna men även för avancerad sambandsanalys, bland annat med hjälp av maskininlärning, av all ljuddata som kontinuerligt samlas in.

”Att tillsammans med Södra Cell kunna undersöka möjligheterna att optimera ett så kritiskt avsnitt som kokaren är en otroligt rolig uppgift”, säger Karl Nilsson, VD på Acosense.

Mönsterås är ett av tre massabruk som deltar i samarbetet vilket är en del av det H2020-projekt som pågår under 2020 och 2021 och installationen kommer genomföras under våren.

För ytterliggare information

Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: karl.nilsson@acosense.com

Kort om Södra Cell Mönsterås

Södra Cell Mönsterås är det största massabruket inom Södra och en av världens största producenter av pappersmassa från barrved. Deras kunder är pappersbruk över hela världen. Bruket producerar 750 000 ton massa per år och råvaran består av drygt två tredjedelar barrved och cirka en tredjedel lövved. Södra i sin tur, är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar.
www.sodra.com

 

Kort om Acosense

Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån dels Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt förändringar i processen som sådan. Teknikplattformen är icke-invasiv, är alltså inte är i kontakt med själva vätskan, varför kunder enkelt kan nå helt nya nivåer av processoptimering - utan ingrepp i processen.
www.acosense.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar