• news.cision.com/
  • Acosense AB/
  • Styrelsen i Acosense AB kommer kalla till kontrollstämma efter upprättande av kontrollbalansräkning.

Styrelsen i Acosense AB kommer kalla till kontrollstämma efter upprättande av kontrollbalansräkning.

Report this content

Som offentliggjordes i pressmeddelandet den 15 december 2022 fann styrelsen för Acosense AB ("Acosense AB" eller "Bolaget") anledning att anta att det egna kapitalet understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet och beslutade därför att upprätta kontrollbalansräkning. Styrelsen för Acosense AB har upprättat kontrollbalansräkningen och den har granskats av Bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital uppgår till -688 632 kronor vilket innebär att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet om 1 248 008 kronor.

Styrelsen har med anledning därav beslutat att snarast kalla till en extra bolagsstämma för att pröva om Bolaget skall gå i likvidation - en första kontrollstämma. Kallelsen kommer att publiceras inom kort.

Denna information är sådan som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-23 10:00 CET.

För ytterligare information

Lars Alervall, Styrelseordförande

Acosense AB

Telefon: 0768-032753

E-post: lars.alervall@gmail.com

Anders Toftmark, CEO

Acosense AB

Telefon: 0705-59 98 52

E-post: anders.toftmark@acosense.com

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen genom Acosense egenutvecklade lösning, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering och kan pålitligt och säkert analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet, ökat råvaruutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.
www.acosense.com.