• news.cision.com/
  • Acrinova/
  • Acrinova AB offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020

Acrinova AB offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020

Report this content

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget offentliggör årsredovisning för 2020. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD den 31 mars 2021 och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 22 april 2021. Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.acrinova.se) samt på bolagets kontor, Krusegränd 42B i Malmö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se 

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.