Citat

Vi fortsätter att optimera Acrinovas fastighetsportfölj med tyngdpunkt på kommersiella lokaler och en mindre del bostäder. Försäljningen av Euron 2 skapar goda förutsättningar för ytterligare förvärv som kompletterar vår diversifierade portfölj.
Ulf Wallén, vd Acrinova
Det är jätteroligt att få välkomna SWEP till en toppmodern kontorsfastighet med högt ställda energi- och miljökrav enligt vår Nollvision. Projektet har präglats av en gemensam framåtanda och samtliga inblandande har utfört ett otroligt bra arbete som syns i den färdiga byggnaden. Vi önskar SWEP varmt välkomna till Acrinova!
Ulf Wallén, vd Acrinova
Det är jätteroligt att välkomna New Nordic Health Brands till Acrinova och Landskrona. Som hyresgäst passar de bra in i Acrinovas mix och för oss som fastighetsägare känns det bra att kunna erbjuda en lagerlokal som är uppförd med högts ställda miljökrav enligt vår nollvision.
Ulf Wallén, vd Acrinova
Lokalen ger oss närhet till infrastruktur och arbetskraft genom Landskronas strategiska läge. Placeringen passar oss perfekt för leveranser i Sverige, Danmark och närliggande exportmarknader.
Karl Kristian Bergman Jensen, vd New Nordic Health Brands.
Fastighetsförvärven har alltid utgjort motorn i Acrinovas tillväxtresa. I det rådande marknadsläget har vi en trygg och stabil utgångspunkt där vi planerar att fortsätta växa genom förvärv. Företrädesemissionen hjälper oss att kunna agera snabbt på transaktionsmarknaden samtidigt som vi kan fortsätta investera i omställningen av befintligt bestånd.
Ulf Wallén, VD Acrinova
Det fjärde kvartalet avrundar ett år som kröntes av listbytet till Nasdaq Stockholm - ett bevis på att Acrinova är ett kvalitativt fastighetsbolag som möter krav och förväntningar. Förvaltningsresultatet ligger fortfarande på en hög nivå, vilket är ett styrkebesked när marknaden präglas av ökade energikostnader och stigande räntor.
Ulf Wallén, VD Acrinova
Det är glädjande att vi kunnat knyta till oss Stephanie som stärker vår organisation ytterligare. Acrinova är i en tillväxtfas och satsar på hållbarhet, vilket kommer att spegla sig i våra projekt samt i vår kommunikation och marknadsföring framöver. Stephanies bakgrund inom dessa områden möter våra behov perfekt och vi ser fram emot att tillsammans med henne växla upp våra insatser och vår synlighet framöver
Ulf Wallén, VD
Acrinovas utveckling har varit solid sedan grundandet 2014. Att vår aktie nu handlas på Nasdaq Stockholm är en kvalitetsstämpel för vårt bolag, och vi ser fram emot att fortsätta skapa värde för våra aktieägare.
Ulf Wallén, VD
Vi fortsätter att utveckla Acrinova enligt plan med en portfölj av fastigheter med stabila kassaflöden och ett listbyte till Nasdaq Small Cap.
Ulf Wallén, VD
Det är glädjande att ytterligare en erkänd internationell aktör valt att teckna hyreskontakt med oss i Löddeköpinge. Det visar på att platsen anses vara attraktiv av marknaden. Vi för dialog med ytterligare intressenter gällande den resterande delen av byggrätten.
Ulf Wallén, VD
Vår plan för fastigheten i Löddeköpinge har hela tiden varit att utveckla den till en ännu attraktivare handelsplats med högre genomströmning av besökare. Genom att knyta till oss ännu ett välkänt varumärke bygger vi vidare i enlighet med vår vision. Vi för dialog med ytterligare intressenter gällande den resterande delen av byggrätten.
Ulf Wallén, VD
Vi har satsat på att utöka vårt bestånd i Trelleborg under de senaste åren, både genom nybyggnation och förvärv. Fastigheteten på Truckvägen 1 ligger också precis intill vårt senaste förvärv av industrifastigheten Trucken 4. Sammantaget ger dessa fastigheter oss möjligheter till att effektivt bedriva vår fastighetsutveckling i området. Det stärker också vår närvaro i en stad som växer och attraherar allt fler företag. Vi är öppna för att hitta ytterligare verksamheter som vill etablera sig i de övriga två byggnaderna vi planerar att uppföra på Truckvägen 1.
VD Ulf Wallén
Acrinova växer kraftigt och har som målsättning att ha ett fastighetsbestånd som har ett värde om 4 miljarder kronor vid 2025. Förvärv av nya fastigheter spelar därför en mycket viktig strategisk roll för oss, och därav är det naturligt att ha Måns, som är ansvarig för transaktioner och fastighetsanalys, som medlem i ledningsgruppen
Ulf Wallén, VD
Det första kvartalet 2022 markerar delvis starten på en ny era, eftersom Acrinova för första gången drivs som ett renodlat fastighetsbolag. Under 2021 avyttrade vi affärsområdet som täckte extern teknisk förvaltning, som då stod för närmare 50 procent av omsättningen. Resultatmässigt ligger vi trots det näst intill i linje med samma period föregående år. Det är ett kvitto på att vi har en god utveckling i vårt fastighetsbestånd.
Ulf Wallén, VD
Vi har satsat på att utöka vårt bestånd i Trelleborg under de senaste åren, både genom nybyggnation och förvärv. Trucken 4 ligger intill vår fastighet Trucken 2 där vi vill uppföra ytterligare byggnader. Det nya förvärvet ger oss möjligheter till att effektivt bedriva vår fastighetsutveckling i området, och stärker vår närvaro i en stad som växer och attraherar allt fler företag.
VD Ulf Wallén
Trots utmaningar på grund av pandemin har Acrinova fortsatt att leverera enligt förväntningarna. Vi har dessutom överträffat ett av affärsmålen när värdet på fastighetsbeståndet uppgår till drygt 1,6 mdkr vid årets slut.  Acrinova står väl rustat inför kommande år. Flera av våra nyckeltal är starkare vid ingången av 2022 än de var 2021. Det är tydligt att Acrinova har fortsatt sin stabila utveckling vilket banar väg för ytterligare expansion
VD Ulf Wallén