• news.cision.com/
  • Acrinova/
  • Acrinova AB presenterar stark uthyrningsrapport och flera intressanta projekt för perioden Q3 juli – september 2020

Acrinova AB presenterar stark uthyrningsrapport och flera intressanta projekt för perioden Q3 juli – september 2020

Report this content

Acrinova gör en positiv nettouthyrning under Q3. Nettouthyrningen under Q3 var 2171 kvm. Den totalt uthyrningsbara ytan är knappt 80 000 kvadratmeter. I denna yta räknas inte rena projektfastigheter in.

Q3 som skulle domineras av den pågående pandemin har m.a.o. inte påverkat Acrinova i någon omfattning precis som den inte hade någon större inverkan på Q2.

”Uthyrningen har varit mycket glädjande. Vi noterar en positiv nettouthyrning på samtliga områden där vi är representerade” säger Ulf Wallén, VD på Acrinova.

Vidare förs långt gångna diskussioner om nybyggnationer och större ombyggnadsprojekt med intressenter i flera av Acrinovas prioriterade områden t.ex. Staffanstorp, Helsingborg och Trelleborg.

”Att vi har så mycket på gång som vi har just nu förvånar mig lite samtidigt som man inte kan låta bli att känna att vårt intensiva arbete med potentiella hyresgäster nu ser ut att bära frukt” fortsätter Ulf Wallén

Som aviserat i Q2 avseende uthyrning så pågår just nu en rad marknadsinsatser både på nätet som i flera kommersiella radiostationer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
ca@skmg.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Prenumerera