Acrinova AB tillträder handelsfastigheten i Löddeköpinge

Report this content

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar i dag att förvärvet av fastigheten Kävlinge Löddeköpinge 23:14, som kommunicerades den 28 juni 2021, är slutfört. Därmed tillträder Acrinova officiellt som ny ägare till fastigheten i dag den 28 oktober 2021. I affären uppgår det underliggande fastighetsvärdet till 185 mkr.

Genom förvärvet kommer Acrinova att få del av en av Skånes mest besökta handelsplatser och förvärvet kompletterar även befintligt bestånd av handelsfastigheter.

Om fastigheten Löddeköpinge 23:14
Fastigheten Löddeköpinge 23:14 är en handelsfastighet med en total uthyrbar area om 11 927 kvadratmeter butiksarea fördelat på sex välkända hyresgäster. Fastighetens största hyresgäst är Ahlberg Dollarstore AB som hyr 3 562 kvadratmeter. Ytterligare hyresgäster som hyr butikslokaler i fastigheten är Lager 157 AB, Elgiganten AB, Max Hamburgerrestauranger AB och Bygghemma Sverige AB. Den 27 oktober 2021 slog även Rusta AB upp portarna till en ny butik. Det finns också en vakant lokal med en uthyrbar area om 384 kvadratmeter samt en byggrätt om cirka 3 800 kvadratmeter.

Ulf Wallén, Acrinovas VD, kommenterar:
”Förvärvet av handelsfastigheten i Löddeköpinge är ett av största uppköpen i Acrinovas historia, givetvis är det en stor dag när tillträdet nu blir officiellt. Att äga och förvalta en sådan här fastighet och handelsplats är helt i linje med våra ambitioner om utveckling av såväl vårt bolag som regionen vi verkar i. Att förvärvet dessutom innefattar hyresgäster med sex riktigt starka varumärken på en etablerad handelsplats med en byggrätt gör att detta förvärv passar perfekt in i vårt bestånd.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90

ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
ca@skmg.se 

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar