Acrinova anlitar Sedermera Fondkommission som likviditetsgarant

Report this content

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget har utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. I sitt uppdrag som likviditetsgarant kommer Sedermera Fondkommission att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Acrinovas aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln. Likviditetsgarantin påbörjas den 10 oktober 2019.

 För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90  
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Prenumerera

Dokument & länkar