• news.cision.com/
  • Acrinova/
  • Acrinova bygger klimatneutral fastighet och erhåller statligt investeringsstöd om drygt 35 MKR.

Acrinova bygger klimatneutral fastighet och erhåller statligt investeringsstöd om drygt 35 MKR.

Report this content

Acrinova AB (publ) (”Acrinova” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget fått besked om att länsstyrelsen beviljar investeringsstöd om totalt 35,2 miljoner kronor för uppförande av flerbostadshus i Trelleborg. Stödet avser fastigheten Euron 2.

Acrinova fortsätter nu på den inslagna linjen att bygga miljöriktiga fastigheter. Fastigheter som är klimatneutrala och genererar lika mycket energi via sol och bergvärme som de konsumerar. Nu bygger Acrinova ett flerbostadshus i Trelleborg med 80 lägenheter om totalt 4 229 kvm boyta i storlekarna 1 rok. till 4 rok.

Fastigheten byggs enligt miljöprogram Silver vilket borgar för säkerställande av ett genomtänkt miljöbyggande och kommer att förmedlas via Boplats Syd AB med inflyttning under kvartal 1 år 2022.

Stödet kommer att betalas ut efter färdigställt projekt år 2022 men kommer att avräknas mot nedlagd produktionskostnad proportionerligt efterhand som projektet fortskrider. För år 2020 blir denna avräkning cirka 5,6 mkr.

Jag är glad för att det finns ett proaktivt stöd som kan påskynda nybyggandet av bostäder. Vi bygger nu en helt grön fastighet med såväl bergvärme som solenergi och ser fram emot att hälsa dom första hyresgästerna välkomna under våren 2022 ”, säger Ulf Wallén, VD på Acrinova.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Prenumerera

Dokument & länkar