Acrinova bygger klimatsmart landmärke i Åstorp

Report this content

Acrinova AB (publ) (”Acrinova” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget kommer att uppföra en flerfamiljsbostad i Åstorp. Fastigheten omfattar totalt 3 822 kvm och byggstart beräknas till senare delen av 2021. Fastigheten har fastighetsbeteckning Hästhoven 6 med adress Storgatan 38, Åstorp.

Acrinova räknar med att under kvartal 4 påbörja byggnation av ett punkthus på bästa läge i Åstorp. Fastigheten som blir en bostadsfastighet kommer att uppföras på det klimatneutrala sätt som blivit ett signum för Acrinova. Tack vare värmepumpsanläggning och solceller, energieffektiva konstruktioner samt installationer kommer fastighetens uppvärmning vara helt miljövänlig och fossilfri.

Fastigheten med adress Storgatan 38 blir tio våningar högt och kommer därmed att bli ett tydligt landmärke i Åstorp. Arkitektoniskt får bostadsfastigheten en grön tilltalande profil med omfattande grönska som klär nedersta våningen som fortsätter till gröna parkeringsplatser med armerat gräs. Bilparkering med laddplatser under tak och säker cykelparkering i kombination med yteffektiva bostäder gör Storgatan 38 till ett attraktivt boende.

Att ta en öde tomt och tillsammans med Åstorps kommun arbeta fram planen för denna fina gröna fastighet har gått riktigt snabbt och enkelt. Jag ser naturligtvis också fram emot att hälsa nya bostadshyresgäster välkomna så småningom” säger Ulf Wallén, VD på Acrinova.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar