Acrinova förvärvar fastigheter i Staffanstorp

Acrinova har idag ingått avtal om att förvärva fastigheterna Borggård 1:372, 1:385 och 1:549 i Staffanstorp. Fastigheterna har en uthyrbar yta på ca 13 600 kvm, och ytorna disponeras för lager/kontor/industri. Förvärvet kommer att ske genom en bolagsaffär. Köpeskillingen grundar sig på ett fastighetsvärde om 57,8 mkr. En del av köpeskillingen kommer att erläggas genom att Acrinova utger 214 286 aktier á 70 kr, dvs 15,0 mkr till säljaren. Resterande del av affären finansieras genom egna medel och banklån.

”Fastigheterna har ett väldigt bra läge i Staffanstorp och de har en mycket bra långsiktig potential" säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD,

0708-30 79 90  

ulf.wallen@acrinova.se 

www.acrinova.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019. 

Om oss

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö.

Prenumerera

Dokument & länkar