Acrinova förvärvar fullt uthyrd fastighet i Burlövs kommun

Report this content

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget ingått avtal om ytterligare ett förvärv inom Acrinovas geografiska upptagningsområde, fastigheten Burlöv Sunnanå 11:2. Tillträde till fastigheten sker idag. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 31 MSEK. Köpet finansieras med hjälp av banklån samt medel från Acrinovas egen kassa.

Sunnanå 11:2 är en idag fullt uthyrd industrifastighet med en tomtareal om 20 577 kvm och en total uthyrningsbar yta om 2 458 kvm. Inom fastigheten finns en potentiell byggrätt om ca 3 700 kvm. Sunnanå ligger på ett strategiskt läge i det som beskrivs som ett av Acrinovas primärområden för etableringar. Adressen är Bernstorpsvägen 19 och ligger alldeles i närheten av Yttre ringvägen och Riksväg 11. Från fastigheten tar det knappt 10 minuter med bil till Malmö och knappt 20 minuter till Lund.
Acrinova förvärvar fastigheten Burlöv Sunnanå 11:2 i bolagsform av tre lokala fastighetsägare.

Hyresgäster och verksamhet
Fastigheten är uthyrd till 100% och har tre hyresgäster. B.K. Buss Aktiebolag, Gripen Fitness AB och Greenmove AB.

Byggnaderna på fastigheten
Det finns fyra byggnader på fastigheten och samtliga håller hög teknisk standard. Byggnaderna uppfördes 2003, 2011 samt 2016. Fastigheten har cirka 50 parkeringsplatser.

Miljö
Byggnaderna har bergvärme som värmekälla med ett vattenburet uppvärmningssystem och komfortkyla. Ventilationen består av ett FTX-system. Ytterligare förbättringar kan komma att göras för att nå Acrinovas ambitioner om ett fastighetsbestånd med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Om finansiering av fastigheterna
Köpet finansieras med hjälp av banklån samt medel från Acrinovas egen kassa.

”Den här fastigheten innehåller egentligen allt vi önskar med en fastighet. Bra läge på vårt primära upptagningsområde med en potentiell byggrätt som vi självfallet ska arbeta på för att utveckla. Att fastigheten dessutom redan har bergvärme som energikälla och ett avancerat system för värmeåtervinning passar perfekt in på vårt miljötänk ” säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

Croisette i Malmö har bistått säljaren i denna transaktion.
Bergman & Eek Advokat AB i Lund har bistått Acrinova i denna transaktion.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
ca@skmg.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2021.

Prenumerera

Dokument & länkar