Acrinova gör förändring i ledningsgruppen

Report this content

Per Lewin lämnar bolaget och ersätts av Cecilia Larsson.

På grund av att Acrinova inte längre har kvar det förvaltningsuppdrag, i bland annat Växjö, där Per Lewin bor och utgår ifrån så kommer han på egen begäran att lämna Acrinova. Per slutar 30/3 och bolaget tackar Per för hans insatser.

Per kommer att ersättas i ledningsgruppen av nuvarande förvaltare Cecilia Larsson som har lång erfarenhet från fastighetsbranschen. Cecilia kommer att ha kvar sitt förvaltaruppdrag.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Prenumerera

Dokument & länkar