Acrinova hyr ut 880 kvm i Landskrona

Report this content

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget hyrt ut delar av fastigheten Förrådet 12 i Landskrona. Ny hyresgäst är verkstadsföretaget Multichannel AB.

Med uthyrningen av lokalerna i Landskrona till Multichannel AB så har Acrinova minskat andelen vakanta ytor med cirka 7% hittills under 2020.

”Det har under en tid känts som om förfrågningarna ökat i Landskrona. Uthyrningen till Multichannel AB ger oss en fingervisning om att den känslan stämmer.” säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
ca@skmg.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar