Acrinova medverkar i digital investerarträff

Acrinovas VD Ulf Wallén kommer att medverka i en digital investerarträff torsdagen den 2:a juli. Evenemanget arrangeras av LAIKA Consulting. Länk finns nedan.

https://www.investerarbrevet.se/valkommen-pa-investerarafton-2-juli

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD

0708-30 79 90  

ulf.wallen@acrinova.se

www.acrinova.se

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Om oss

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö.

Prenumerera

Dokument & länkar